SBZ Juristen houdt zich in hoofdzaak bezig met het bestuursrecht, procedures tegen overheden. Mr. J. Gepken heeft in dit rechtsgebied een ruime ervaring. Hij kan u onder andere bijstaan bij zaken op het gebied van omgevingsrecht, planschadevergoeding of bestuursdwangbesluiten. Mr. J. Gepken kan u in bestuursrechtzaken bijstaan tot aan de hoogste rechterlijke instanties.