SBZ Juristen legt zich toe op het verlenen van juridische bijstand, zowel wat betreft het bijstaan in een procedure als het verlenen van advies, op de navolgende rechtsgebieden:

 

 • Automotive Law
 • Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht
 • Ruimtelijk Ordeningsrecht
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursdwang
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Planschade
 • Onteigening (bestuursrechtelijk traject)
 • Incasso's en vorderingen waardeerbaar tot € 25.000,00